İçerik

  1. Karmaşık Adaptif Sistemler ve Döngüleri

  2. Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma

  3. Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma Planı

  4. Deprem Sonrası Sürdürülebilir ve Dayanıklı Yeni Yerleşimler İnşa Etmek

  5. Yeni Yerleşimlerin Kurulumunda Uzman Görüş ve Katkıları

  1. Kompost Tuvalet

  2. Fosseptik Çukurlar

  3. Afet Bölgesindeki Konteyner Kamplarında Yeşil Çatılar

  4. Afet Bölgesinde Yağmursuyu Hasadı

  5. Topluluk Bahçeleri

  1. Pratik Barınaklar, İlk Tasarımımız

  2. 2. Barınak Modelimiz

  1. Felaketten Sürdürülebilirliğe: Yeni Bir Yerleşime Yolculuk - Giriş

  2. Ekolojik Yerleşke Tasarımında Permakültür

  3. Ekoyerleşke Barınak Birimleri

  4. Başlangıç Döneminde Merkez ve İşlevleri

  5. Ekoyerleşke Merkez Bileşenleri

  6. Deprem Sonrası Sürdürülebilir Bir Yerleşim Oluşturmanın Önemi

  7. Proje Anlatımı

  8. Ekoyerleşke Yapıları

  9. Yer Seçimi ve Yerleşim Planı

  10. Bahçeler, Yeşil Alanlar, Sulak Alanlar, Gıda Ormanları ve Tasarım

  11. Enerji ve Atık Yönetim Sistemleri ve Tasarımı

  12. Etkinlik ve Eğitimler

  13. Paylaşım

  1. Veri Toplama: Arazin Dijital Modeli ve Topografik Haritasının Çıkarılması

İçerik Hakkında

 • Önizleme
 • 26 ders
 • 0 saat video içeriği

Bu kez doğrusunu yapalım!